FAQ

Pokud zde nenaleznete odpovědi na své otázky, prosím, kontaktujte nás. 

Vše, co potřebujete vědět o zájmových kroužcích

Jaké jsou podmínky pro přihlášení dítěte do kroužku?
Základní podmínkou je vyplnění a odevzdání závazné přihlášky a zaplacení příslušné ceny kroužku.

Nabízíte ukázkovou hodinu zdarma? Mohu si kroužek vyzkoušet?
Ano, po dohodě s vedoucím kroužku si lze první hodinu zdarma vyzkoušet.

Je možné, aby dítě přešlo do kroužku dalšího školního roku automaticky bez vyplňování přihlášky?
Ne, vždy na nový školní rok je nutné odevzdat novou přihlášku, ať už dítě pokračuje v docházce do stejného kroužku nebo si vybere kroužek v jiném oboru.

Musím vyplňovat přihlášku pro dítě i na druhé pololetí, když už chodíme v prvním?
Nemusíte, bude-li dítě pokračovat i ve druhém pololetí, přihláška se automaticky převede.

Mohu přihlásit dítě i v průběhu školního roku?
Ano, přijímáme členy i během roku.

Do kdy musím kroužek zaplatit? Co se stane, když kroužek nezaplatím?
Kroužek musí být zaplacen do zahájení docházky do kroužku, nejpozději však do 30. října daného školního roku, případně do 31. ledna roku následujícího (na 2. pololetí). V případě nezaplacení může být zájmové vzdělávání ze strany DDM ukončeno. V odůvodněných případech lze individuálně domluvit splátkový kalendář, který schvaluje ředitelka DDM.

Jakým způsobem můžu kroužek zaplatit?
Zaplatit je možné buď v hotovosti v kanceláři DDM nebo bankovním převodem na č. účtu 2300380278/2010do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení účastníka a název kroužku.

Mohu dostat slevu z ceny kroužku, pokud jsem v tíživé životní situaci?
Ano, pokud je dítě, žák nebo student společně posuzovanou osobou pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, které pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, lze úplatu snížit či zcela prominout. Žádosti se posuzují individuálně a rozhoduje o nich ředitelka DDM.

Musím zaplatit plnou cenu kroužku, když do něj dítě začne chodit později?
Pokud se jedná o pozdější nástup o 1 měsíc a více, platba bude o poměrnou část snížena.

Odečítá se platba, když dítě nepřijde na kroužek?
Ne, platba se neodečítá.

Pokud dítě z kroužku v průběhu roku odhlásím, dostanu všechny peníze zpět?
V odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc podložená lékařským potvrzením, stěhování) se vrací poměrná část úplaty. Pokud dítě ukončí docházku z jiných než uvedených důvodů, úplata se nevrací.

Může navštěvovat kroužek dítě mladší, než je uveden věk u konkrétního kroužku?
Věkové vymezení je voleno cíleně kvůli stanovení náročnosti programu daného kroužku. Mladší dítě by bylo znevýhodněné. Při vysokém zájmu se snažíme otevírat kroužky pro různé věkové kategorie.

Konají se kroužky během stanovených školních prázdnin a státních svátků?
Ne, kroužky se během prázdnin a státních svátků nekonají.

Je možné, aby se rodič zúčastnil schůzky kroužku svého dítěte?
Pouze při činnostech určených pro dvojici rodič + dítě. V ostatních případech dospělá osoba ruší průběh programu a odpoutává pozornost dítěte od činnosti. V odůvodněných případech, kdy se jedná o dítě handicapované, lze s vedoucím kroužku zapojení rodiče individuálně dohodnout.

Dostávají děti na konci školního roku vysvědčení?
V zájmovém vzdělávání, které poskytujeme, vysvědčení ani osvědčení nevydáváme. Na žádost klienta vystavíme potvrzení, že v daném roce navštěvoval konkrétní zájmový útvar.

Zprávičky

Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/22

31. 5. 2021 10:04

Přijímáme přihlášky na nový školní rok! Odevzdání přihlášky je základní podmínkou pro přijetí do kroužku a je nutné ji odevzdat, i když pokračujete ve stejném kroužku jako v loňském roce! Více v záložce FAQ.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

DDM od pondělí 10. května částečně obnovuje činnost

6. 5. 2021 08:37

Vzhledem k trvajícím omezením se nejedná o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale umožnění alespoň částečných prezenčních aktivit tam, kde to charakter činnosti kroužku dovoluje. Více se dozvíte ZDE.

Před zahájením činnosti kroužku je nutné předložit čestné prohlášení, bez něj nebude možné se činnosti zúčastnit.

Přihlášky a platby letních akcí

12. 4. 2021 14:59

přijímáme nejpozději do 18. června, aktuálně vždy v pondělí a ve středu od 9 - 12 a od 13 - 16. Přihlášky můžete zasílat také emailem na adresu info@ddm.varnsdorf.cz a platby převádět bezhotovostně na účet 2300380278/2010. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte a název akce

Další informace najdete ZDE.

Pro školy

Kontakt

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

IČ: 71192174

telefon: +420 412 372 217
mobil: +420 608 713 468
e-mail: 
info@ddm.varnsdorf.cz

číslo bankovního účtu: 2300380278/2010

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace