Dům dětí a mládeže se začne postupně otevírat

Jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast dětí a žáků ve střediscích volného času. Jak bude všechno probíhat? Dozvíte se uvnitř článku smile

Vážení rodiče,

s radostí Vám sdělujeme, že Dům dětí a mládeže Varnsdorf začne postupně otevírat většinu svých zájmových kroužků. Z epidemiologických důvodů nebude otevřen kroužek plavání a cukráři, u ostatních bude záležet na naplněnosti, případně dalších faktorech.

Abychom mohli činnost co nejdříve zahájit, potřebujeme vědět, kolik účastníků se do kroužku vrátí. POZOR, jedná se pouze o zapsané účastníky! Sdělte nám proto tyto údaje:

  • Jméno a příjmení dítěte
  • Název kroužku (z epidemiologických důvodů je možné navštěvovat pouze jeden)
  • Zda bude dítě přicházet a odcházet samo nebo s doprovodem
  • Zda je možné posunout čas trvání kroužku na dopoledne – dřívější odpoledne

Tyto informace nám zašlete e-mailem na adresu info@ddm.varnsdorf.cz  nejpozději do 10. 5. 2020. V případě, že se do uvedeného termínu neozvete, předpokládáme, že dítě do kroužku chodit nebude. Pozdější přihlašování již nebude možné.

Kroužky budou otevírány postupně počínaje týdnem po 11. květnu tak, jak se nám bude dařit nastavit všechna pravidla. Vyčkejte proto, prosím, na informaci, kde Vám bude sdělen termín a čas konání kroužku. Zároveň se dozvíte, jak bude probíhat předávání dětí (týká se mladších dětí s doprovodem).

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou ZDE a žádáme o jejich pečlivé prostudování a dodržování. Jedná se zejména o:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení ZDE, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do kroužku. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budovy DDM bude umožněn vstup pouze účastníkům, nikoli rodičům či jinému doprovodu. Pro kontakt s rodiči budou vyhrazeny konkrétní hodiny.
  • Kroužky mohou navštěvovat účastníci všeho věku a setkávají se v nich děti z různých škol i obcí. Aby se zamezilo dalšímu vzájemnému míchání kolektivů, každý účastník může navštěvovat pouze jeden kroužek.
  • Z výše uvedených důvodů budou ve společných prostorách účastníci všeho věku povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na Vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho zařízení.

Bc. Marcela Louková, ředitelka Domu dětí a mládeže Varnsdorf


epidemiezahájení provozukroužkyaktivity

Ke stažení

Zprávičky

Ve středu 17.11.2021 se nekonají zájmové kroužky

16. 11. 2021 13:09

Vzhledem k tomu, že ve středu 17.11.2021 je státní svátek, DDM je uzavřen a zájmové kroužky ani jiné aktivity se nekonají.

Testování dětí v zájmových kroužcích

23. 9. 2021 12:01

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví skupiny do 20 osob včetně dospělých nemusí dokládat bezinfekčnost.

Kroužky proto budou organizovány tak, aby byl tento limit dodržen. V případě změn vás budeme včas informovat.

Zahájení činnosti zájmových kroužků ve školním roce 2021/22

24. 9. 2021 10:00

Kroužky svou činnost zahajují postupně od přelomu září a října, o termínu první schůzky budete informováni.

Pokud nemáme vaši přihlášku pro letošní rok, o zahájení se nedozvíte! Chcete-li pokračovat ve stejném kroužku jako v loňském roce, je nutné odevzdat novou přihlášku.

S přihlášením také nečekejte, až se kroužek rozběhne. Mohlo by se stát, že pro malý počet přihlášek nakonec nebude jeho činnost vůbec zahájena a to by byla škoda!

Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/22

31. 5. 2021 10:04

Přijímáme přihlášky na nový školní rok! Odevzdání přihlášky je základní podmínkou pro přijetí do kroužku a je nutné ji odevzdat, i když pokračujete ve stejném kroužku jako v loňském roce! Více v záložce FAQ.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Pro školy

Kontakt

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

IČ: 71192174

telefon: +420 412 372 217
mobil: +420 608 713 468
e-mail: 
info@ddm.varnsdorf.cz

číslo bankovního účtu: 2300380278/2010

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace