DDM Varnsdorf od pondělí 10. 5. 2021 částečně obnovuje činnost

Více informací se dozvíte uvnitř smile

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 otevíráme v omezeném provozu činnost zájmových kroužků. Vzhledem k trvajícím omezením (uvnitř 3 účastníci, venku 20 osob) a charakteristice jednotlivých kroužků se nejedná o obnovení běžné výuky, ale postupné otevření těch kroužků, kde to bude možné. O tom, že bude právě váš kroužek otevřen, vás bude informovat pracovník DDM nebo vedoucí kroužku. 

Co je nutné u všech zájmových činností:

 • dodržovat všechna aktuální opatření
 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest uvnitř i venku: účastníci do 15 let chirurgická rouška, případně respirátor, účastníci nad 15 let respirátor min. FFP (venku při dodržení rozestupů minimálně 2 m není povinnost ochranu dýchacích cest nosit)
 • dezinfekce rukou
 • vyčkání svého vedoucího na určeném místě a v určeném čase

V DDM se umožňuje osobní přítomnost:

 • bez ohledu na to, zda se činnost koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině (účastníci nejsou povinni podrobovat se testování)
 • pouze ve vnějších prostorech při dodržení počtu maximálně 20 osob ve skupině, za podmínky:

účastník prokáže, že:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

nebo

 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 • u dospělých účastníků – prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Účastníkovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nebude činnost v kroužku umožněna. DDM Varnsdorf testování nezajišťuje.

Upozorňujeme, že vzhledem k výše uvedeným omezením a k charakteru činnosti jednotlivých kroužků není v tuto chvíli možné obnovit všechny aktivity a že činnost bude obnovována postupně tak, jak se budou případně zmírňovat epidemická opatření. 

Nejedná se tedy o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud. (Informace MŠMT ze dne 3. 5. 2021)

O dalších změnách vás budeme informovat.

Čestné prohlášení ke stažení

Tým pracovníků DDM Varnsdorf


kroužkyaktivityotevřenízahájení

Zprávičky

Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/22

31. 5. 2021 10:04

Přijímáme přihlášky na nový školní rok! Odevzdání přihlášky je základní podmínkou pro přijetí do kroužku a je nutné ji odevzdat, i když pokračujete ve stejném kroužku jako v loňském roce! Více v záložce FAQ.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

DDM od pondělí 10. května částečně obnovuje činnost

6. 5. 2021 08:37

Vzhledem k trvajícím omezením se nejedná o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale umožnění alespoň částečných prezenčních aktivit tam, kde to charakter činnosti kroužku dovoluje. Více se dozvíte ZDE.

Před zahájením činnosti kroužku je nutné předložit čestné prohlášení, bez něj nebude možné se činnosti zúčastnit.

Přihlášky a platby letních akcí

12. 4. 2021 14:59

přijímáme nejpozději do 18. června, aktuálně vždy v pondělí a ve středu od 9 - 12 a od 13 - 16. Přihlášky můžete zasílat také emailem na adresu info@ddm.varnsdorf.cz a platby převádět bezhotovostně na účet 2300380278/2010. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést jméno dítěte a název akce

Další informace najdete ZDE.

Pro školy

Kontakt

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

IČ: 71192174

telefon: +420 412 372 217
mobil: +420 608 713 468
e-mail: 
info@ddm.varnsdorf.cz

číslo bankovního účtu: 2300380278/2010

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace