DDM Varnsdorf od pondělí 10. 5. 2021 částečně obnovuje činnost

Více informací se dozvíte uvnitř smile

Vážení rodiče,

od pondělí 10. května 2021 otevíráme v omezeném provozu činnost zájmových kroužků. Vzhledem k trvajícím omezením (uvnitř 3 účastníci, venku 20 osob) a charakteristice jednotlivých kroužků se nejedná o obnovení běžné výuky, ale postupné otevření těch kroužků, kde to bude možné. O tom, že bude právě váš kroužek otevřen, vás bude informovat pracovník DDM nebo vedoucí kroužku. 

Co je nutné u všech zájmových činností:

 • dodržovat všechna aktuální opatření
 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest uvnitř i venku: účastníci do 15 let chirurgická rouška, případně respirátor, účastníci nad 15 let respirátor min. FFP (venku při dodržení rozestupů minimálně 2 m není povinnost ochranu dýchacích cest nosit)
 • dezinfekce rukou
 • vyčkání svého vedoucího na určeném místě a v určeném čase

V DDM se umožňuje osobní přítomnost:

 • bez ohledu na to, zda se činnost koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině (účastníci nejsou povinni podrobovat se testování)
 • pouze ve vnějších prostorech při dodržení počtu maximálně 20 osob ve skupině, za podmínky:

účastník prokáže, že:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

nebo

 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
 • u dospělých účastníků – prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Účastníkovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nebude činnost v kroužku umožněna. DDM Varnsdorf testování nezajišťuje.

Upozorňujeme, že vzhledem k výše uvedeným omezením a k charakteru činnosti jednotlivých kroužků není v tuto chvíli možné obnovit všechny aktivity a že činnost bude obnovována postupně tak, jak se budou případně zmírňovat epidemická opatření. 

Nejedná se tedy o obnovení běžné výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje, prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud. (Informace MŠMT ze dne 3. 5. 2021)

O dalších změnách vás budeme informovat.

Čestné prohlášení ke stažení

Tým pracovníků DDM Varnsdorf


kroužkyaktivityotevřenízahájení

Zprávičky

Přihlašování do kroužků na školní rok 2022/23

30. 5. 2022 10:04

Přijímáme přihlášky na nový školní rok! Odevzdání přihlášky je základní podmínkou pro přijetí do kroužku a je nutné ji odevzdat, i když pokračujete ve stejném kroužku jako v loňském roce! Více v záložce FAQ.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Přihlašování na letní aktivity je v plném proudu

1. 3. 2022 12:01

Letní tábory a jednodenní akce se velmi rychle plní, proto s odevzdáním přihlášek neváhejte! Podrobnosti najdete v záložce Tábory.

V případě, že je vámi vybraná aktivita již obsazená, můžete se přihlásit jako náhradníci. Do léta je dlouhá doba a stává se, že se ještě místa uvolní.

Pro školy

Kontakt

Dům dětí a mládeže Varnsdorf
příspěvková organizace
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

IČ: 71192174

telefon: +420 412 372 217
mobil: +420 608 713 468
e-mail: 
info@ddm.varnsdorf.cz

číslo bankovního účtu: 2300380278/2010

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace